Мото почетоци

Малку историја и по некоја пожолтена црно-бела фотка. Македонските мото почетоци....